Panoramik Röntgen

Ağız ve diş sağlığı için radyolojik görüntüleme oldukça önemlidir. Dental radyoloji diş hekimlerine teşhis ve tedavi esnasında sorunların tespitinde yardımcıdır. klinik bünyemizde panoramik röntgen ve dijital tomografi ayrıca dişlerin daha küçük bir alan ışınlanarak görüntülendiği periapikal film çekilmektedir.

  • Panoramik röntgen ile dişlerin tümü tek bir film üzerinde iki boyutlu olarak gösterilebilir. Böylece panoramik röntgen kullanımıyla hastaların tedavisi eksiksiz ve hızlı bir şekilde planlanabilmektedir.
  • Panoramik röntgen ile dişlerde klinik olarak görülemeyen çürük ve patolojilerin belirlenmesi çene kemiklerinde oluşan kistlerin, gömülü dişlerin tespiti tümör gibi oluşumların fark edilmesi mümkündür.
  • Çene ile ilgili gömülü diş ameliyatları, implant cerrahisinde ilgili bölgeden alınan panaromik röntgen ile operasyon bölgesi daha geniş olarak görüntülenebilir ve bu da operasyon başarısını arttırır.
  • Panoramik röntgen ile tüm ağız tek film ile görüntülendiğinden konvesyonel yöntemlerle çekilen tüm ağız filmlere oranla hastalar daha az radyasyon maruz kalmış olurlar. 
1