İnsan Kaynakları

kent klinik insan kaynakları

İnsan kaynaklarını ve organizasyonunu stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda verimli ve tatmin edici bir düzeyde geliştirmek ve aynı zamanda ekip çalışmasını, değişimi ve inovasyonu teşvik eden bir kurum kültürü oluşturmak amacıyla kliniğimiz:

 • İnsan kaynaklarının stratejileri ve hedefleri doğrultusunda planlar; yetkinliğe dayalı nesnel yöntemler kullanır ve “Doğru İş İçin Doğru Kişi” ilkesiyle seçme ve yerleştirme süreçlerinde fırsat eşitliğini ön planda tutar.
 • Çalışanların yetkinliklerini ve yaratıcı becerilerini geliştirmeyi ve sürdürmeyi amaçlayan verimli eğitim ve beceri geliştirme programları uygular.
 • En iyi performansı teşvik etmek için çalışan performansını objektif olarak ölçer ve departman ve kurumsal hedeflere ve potansiyellere bireysel katkıları tanır.
 • Çalışanların gerçek potansiyellerinin en verimli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için yeni çalışma modelleri ve uyumlu çalışma ortamları sağlar.
 • Çalışanları başarıya yönlendirir; katılımı teşvik etmek için bireysel ve takım çalışmalarını destekler ve ödüllendirir.
 • Çalışan motivasyonunu arttırır, bütünlük ve etkileşimi teşvik eden çeşitli etkinlikler ve sosyal ve kültürel etkinliklerle iç iletişimi pekiştirir.
 • Çalışanlarımızın ailelerini başarımıza daha fazla katkıda bulunanlar olarak kabul eder.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm düzenlemeleri dikkate alır ve bunlara uyar; güvenli bir çalışma ortamı için gerekli önlemleri özenle alır.

Seçme ve Yerleştirme Süreci

Seçme ve yerleştirme sistemimizdeki temel amaç; eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, girişimcilik yeteneğine sahip, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, çalışan yetiştiren, takım çalışması yapabilen, şirket değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır.

Seçme ve yerleştirmede ana ilkemiz, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve şirket değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.

Ekip Arkadaşımızı Seçme Süreçlerimiz

 • Başvuru
 • İnceleme
 • Mülakat
 • Referans araştırması
 • Değerlendirme
 • İş teklifi

Açık Pozisyonlar

Başvurularınızı info@kentklinik.com.tr eposta adresine özgeçmişinizi göndererek ya da iş başvuru formunu doldurarak bize iletebilirsiniz.

1